Svet-Stranek.cz
Sportovní rybolov
Podnovoveský rybník

Boilies CUP Jezero Za Valem 2020:Sportovní rybolov

Boilies CUP Jezero Za Valem 2020

Podporované akce
SPONZOŘI:
KAREL NIKL - http://www.nikl.cz/
IMOTHEP carpbaits - http://www.imothep-baits.cz/
CHYTIL - http://www.chytiljsem.cz/
KAMIKAZE CARP - https://www.kamikazecarp.cz/
M-art kovo spol. s r.o. - http://www.m-artkovo.cz/a01.php?jzk=en

BOILIES CUP 50 HODIN (2017) NA PILSKÉM ČERNÉM RYBNÍCE
Datum akce: 27.4.2017

Zaměření: Kaprařina

Kraj: Pardubický

Pravidla „BOILIES CUP 50 hodin (2017) na Pilském černém rybníce“
1. ROČNÍK

Začátek závodu v 10:00 v pátek 28.4.2017 a konec závodu v 12:00 v neděli 30.4.2017.

Pořadatelé:
Hlavní pořadatel: Petr Chytil – telefon 725 308 074
Hlavní rozhodčí: František Helm

Oficiální zveřejnění kompletní startovní listiny proběhne 31.3.2017 nebo po naplnění kapacity závodu

Tým
Dvoučlenný závodní tým. Závodu se účastní 11 týmů.

Startovné
Startovné je stanoveno na 4 500 Kč/tým. Přihlášení probíhá od 15.1.2017 do 15.4.2017. Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 11 přihlášených týmů. Tým musí do 10 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na BÚ (číslo BÚ a VS bude sdělen po přijetí přihlášky či individuální domluvě).

Losování a prezence
Prezence týmů proběhne ve čtvrtek 27.4.2017 od 16:00 do 19:00 na vyznačeném místě u Pilského černého rybníka – 7ha (u obce Zdechovice). Losování sektoru probíhá ve čtvrtek 27.4.2017 od 19:30 ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat v pátek v 9:00.

Bodování
Boduje se pět nejtěžších ulovených ryb - pouze kapr a amur nad 5kg, kdy se počítá 1 gram = 1 bod. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků ve vaničce je povoleno pouze do obodování úlovku. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.

Přesun na místa a příprava lovného místa
Soutěžící se mohou do CHATKY (vylosovaného sektoru) přesunout hned po vylosování čísla sektoru. Zde závodníci mohou začít s přípravou rybářského náčiní a „zabydlet se“ v chatce. V 9:30 (28.4.2017) mohou začít soutěžící s vnaděním. Vnadění je povoleno všemi rybářskými způsoby ze břehu (košíček, spomb, raketa, kobra, atd.). Zakázaná je pouze zavážecí lodička (popř. dron). Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybníka.

Lovný sektor
Každý tým vylosuje jedno vyznačené místo včetně rybářské chatky. Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční páskou v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

Lov
Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného pro revír na rok 2017. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“.

Povolená technika lovu
Každý tým loví na maximálně 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Jako nástrahu a návnadu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Vstup do vody je zakázán – výjimka je šetrné zacházení s úlovkem. Lov probíhá pouze na odhoz.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 70 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby a ostatní výbavou dle rybářského řádu platného na Pilském černém rybníku.

Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení

Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny dle umístění budou všechny týmy a nejtěžší ulovená ryba. Za první místo je vypsaná prémie 6.000 Kč, za druhé místo 4.500 Kč, za třetí místo 3.000 Kč a za nejtěžší ulovenou rybu 1.000 Kč.

Organizační pokyny

• Každý tým při prezenci obdrží 20 kg pelet o průměru 18mm (řepkové, kukuřičné).
• Ve čtvrtek večer proběhne slavnostní zahájení závodu s losováním sektorů.
• Každý tým bude mít k dispozici během závodu chatku.
• Na sektoru bude možné postavit i bivak.
• Během závodu bude provozovateli areálu zajištěno občerstvení, včetně možnosti objednání jídla během závodu s donáškou přímo na sektor.Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.