Svet-Stranek.cz
Sportovní rybolov
Podnovoveský rybník

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2024:Sportovní rybolov

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2024

 1. Co není tímto rybářským řádem výslovně povoleno, je přísně zakázáno. Porušení tohoto řádu bude potrestáno vykázáním rybáře od rybníka. Vykázaným osobám nebude v budoucnu prodána povolenka.
 2. Začátek rybářské sezóny 2024 je v pátek 29. 3. 2024 a konec je v neděli 1. 12. 2024. V případě pořádání rybářských závodů se rybolov pro veřejnost na daný termín zcela ruší. Termíny rybářských závodů: 24 - 26. 5.,  30. 5. - 2. 6., 12 - 15. 6., 19 - 21. 7. a 27 - 29. 9. 2024. Dále může být po domluvě omezen rybolov z důvodu lovu kachen.
 3. Lovící je povinen co nejšetrněji zdolávat ryby. Jediná povolená montáž při lovu na položenou je průběžná montáž s jedním jedno háčkem. Konec návazce musí být opatřen silikonovou hadičkou, aby nedocházelo k poranění ryb. Lovící smí takto nastražit maximálně 2 pruty, přičemž vzdálenost mezi krajními pruty nesmí překročit 3 metry. Stojan je možné umístit maximálně 3 metry do vody. Třetí prut je možno dokoupit za 100 Kč na 24 hodin. Pruty položené na stojanu jsou považovány za nastražené vyjma prutu použitého jako markér.
 4. K rybolovu lze použít pouze návnady a nástrahy rostlinného původu, které musí být dostatečně tepelně upravené, nebo dostatečně dlouho namočené. Dravé ryby jsou celoročně hájeny – lov pouze na zvláštní písemné povolení správce.
 5. Na rybníce není možná rezervace místa. Vyjma čísla 1 a 2 pro držitele průkazu ZTP/P
 6. Bez nahlášení nelze začít rybolov. Nahlášení je nutno provést neprodleně po obsazení lovného místa. Ukončení je nutno oznámit správci 30 minut před odjezdem. Nenahlášení začátku, ale i konce rybolovu bude pokutováno!! Nahlášení se provede pomocí SMS zprávy na tel. číslo 606606181. Do zprávy je nutno uvést jméno a příjmení, místo (číslo štontu), počet nastražených prutů a plánovaný čas ukončení rybolovu. Doklad o zaplacení si každý rybář uschová pro případ kontroly. Každá další započatá hodina po ukončení vyznačeném v dokladu o zaplacení bude účtována jako celý den. Na revír je vydávána pouze denní povolenka:
  Druh povolenkyCena  Popis
  Denní300 kčRybolov na 24 hodin chyť a pusť s možností dodatečného odkoupení 1 kusu kapra či amura od 45 do 60 cm za 200 Kč maximálně 20 ks za celou rybářskou sezonu a možností ponecháni si libovolného množství plevelných ryb (karas, plotice a perlín).
 7. Na rybníce je povoleno rybařit pouze v úseku mezi tabulemi „ZAČÁTEK RYBOLOVU“ a „KONEC RYBOLOVU“. U tabule „ZAČÁTEK RYBOLOVU“ jsou vyhrazena dvě rybářská místa pro vozíčkáře či držitele ZTP/P karet (místo č. 1 a č. 2). Držitelé těchto karet si mohou tyto místa zarezervovat na čísle 722747229. Tato dvě místa je nutno v případě zájmu neprodleně uvolnit. Na hladině je tvořená hranice rybolovu spojnicí mezi tabulí „ZAČÁTEK RYBOLOVU“ a „KONEC RYBOLOVU“ a nejzazší částí ostrova. Za tuto hranici nesmí rybář nahazovat. Vstupovat je možno pouze za účelem použití WC. Na rybníce je přísně zakázáno devastovat přírodu, olamovat větve a umisťovat předměty, které tam nepatří.
 8. Na rybníce lze vnadit všemi rybářskými způsoby ze břehu pouze na odhoz (košíček, raketa, kobra, atd.). K zavezení nastraženého prutu s návnadou je možno od svítání do soumraku použít zavážecí lodičku, ale pouze ve svém sektoru. Ne k celodennímu vnadění
 9. Od 20:00 do 7:00 hodin platí režim nočního rybolovu. Rybář se chová obzvláště tiše, aby nerušil ostatní rybáře. V době nočního rybolovu nelze zakoupit povolenku, rybář nesmí ukončit rybolov ani nesmí odjed od vody.
 10. Ryby si lze přisvojovat pouze od 8:00 do 20:00 hodin po okamžitém nahlášení SMS zprávou.
 11. Lovící je povinen zacházet s rybami co nejšetrněji, a proto je povinen použít dostatečně velký podběrák, ekosak či dostatečně velký vezírek, podložku pod ryby nejlépe s bočnicemi a dezinfekci. Ulovenou trofejní rybu nelze sakovat. Co nejrychleji vyfotit a pustit zpět do vody. Po celou dobu je nutno tuto rybu polévat. Na rybníce lze rozdělávat oheň pouze v nadzemních grilech. Na místech kde není dostatečná hloubka je nutno mít holínky, a dojít si pro úlovek do vody, aby nedocházelo k vytahování úlovků po such až na břeh.
 12. Bez předepsaného vybavení nelze začít rybolov. Vybavení je možno si zapůjčit na rybářské baště po dohodě na tel. čísle 722747229
 13. Sakovat je možné pouze rybu, kterou si rybář chce odkoupit a sakování nahlásí. Tato ryba musí být živá předložena ke kontrole při ukončení rybolovu.
 14. Nastražené pruty je možno opustit pouze na dobu nezbytně nutnou. Nebude tolerováno, že pruty hlídá jiný rybář z druhého štontu
 15. Osvětlení je možné používat pouze bílé barvy neoslňující ostatní rybáře
 16. Nahazovat je možné pouze rovnoběžně s hrází a z hráze kolmo směrem na ostrov.
 17. Pro obec lze ponechávat rybu od 45 do 60 cm.
 18. U rybníka je zakázáno si ryby vyměňovat, darovat a prodávat.
 19. U rybníka a v jeho těsné blízkosti je zakázáno zpracovávat ryby (kuchat, škrábat)
 20. Je zakázáno používání samozáseků.
 21. Rybářská stráž bude kontrolovat použité montáže, návnady a nástrahy. Při odjezdu bude obsluha namátkově prohlížet zavazadlové prostory aut včetně samotných zavazadel rybářů, ale i jejich návštěv.
 22. Zakoupením povolenky rybář stvrzuje, že se seznámil s rybářskými pravidly a souhlasí s nimi v plném znění.
 23. Příjezd k rybníku je pouze po hlavní cestě k parkovišti, nikoliv po pastvině.
 24. Provozovatel nenese odpovědnost za poškození či ztrátu automobilu, nářadí, rybářského náčiní a osobních věcí.
 25. Za psa, který bude volně pobíhat v okolí rybníka, je zodpovědný jeho majitel. Majitel zajistí, aby jeho pes nenapadal ostatní rybáře ani obsluhu rybníka.
 26. Je zakázáno ponechávat nastartované auto (nabíjení mobilů či topení)
 27. Odpadky vyprodukované u rybníka si každý rybář odváží, nebo je možno je odložit do kontejneru u mostu.
 28. Tento rybářský řád platí i pro pořádání rybářských závodů. Čluny je možno použít pouze před zahájením závodů k zavezení vybavení a poté budou uvázány u stavidla, nebo u hráze. Je nutno včas zmínit v propozicích a během závodů dbát na dodržování Rybářského řádu. Během závodů je možná i kontrola ze strany rybářské stráže.
 29. Kolečko a loď je možno použít k zavezení rybářského vybavení, po zavezení je nutno vrátit na své místo. Loď nelze používat k zakrmování, ani k pořádání výletů po rybníce. Po dohodě je možno připojení zařízení k elektrické síti za poplatek 150 Kč za jeden den.
 30. Vstup na mola je na vlastní nebezpečí. Za případné úrazy obec není zodpovědná.

www.podnovoveskyrybnik.diskutuje.cz
starosta@novaves-ck.cz tel. 606606181
(Po-Ne od 7:00 do 20:00)

návštěvníků stránky
celkem139 679
tento týden188
dnes26